Ett växande forskningsfält

fertilitetsbevarande

Vad är det egentligen?

”I did not choose to have cancer, but I’m not going to let it take my choices from me”

/BrittLee Bowman

Fertilitetsbevarande åtgärder

Fertilitetsbevarande åtgärder är ett samlingsnamn för de behandlingar som kan sättas in för att bevara biologisk fertilitet för framtiden. Detta kan omfatta allt från att frysa sperma, ägg eller embryon till att frysa ovarievävnad för framtida transplantation. 

Vilka behandlas?

Fertilitetsbevarande åtgärder är kanske i första hand en fantastisk möjlighet för de som drabbas av infertilitet till följd av sjukdom. Vissa sjukdomstillstånd påverkar i sig fertiliteten men ofta är det behandlingen som orsakar skador på den reproduktiva vävnaden. Genom att spara frisk vävnad innan operation, strålning eller cytostatikabehandling kan fertilitet i många fall bevaras för framtiden.

Fertilitetsbevarande åtgärder kan även utföras vid könskorrigeringar eller för att skydda könscellerna från biologiskt åldrande.

Varför behövs forskningen?

Fertilitetsbevarande och onkofertilitet är två relativt nya forskningsfält i snabb utveckling. Fortfarande drabbas många patienter hårt av sin infertilitet och behandlingarnas effektivitet och utfall utvärderas löpande för att hitta strategier som möjliggör biologisk familjebildning för alla som önskar. Ett stort framsteg som skett de senaste åren är att återtransplantantation av fryst ovarievävnad gått från fiktion till verklighet, på så sätt kan även mycket unga patienter få en chans till framtida graviditet, trots att det inte finns mogna ägg att frysa vid tidpunkten för insjuknande.

Cancer och infertilitet

Canceröverlevare utgör idag den största patientgruppen. Cancerbehandlingarna har utvecklats snabbt de senaste årtiondena och en majoritet blir botade idag. Över 85% av unga med cancer kommer att friskförklaras och överleva långt efter behandlingens avslut, men biverkningarna inkluderar ofta livslånga hormon-rubbningar och infertilitet vilket påverkar livskvaliteten efter tillfrisknande. 

Swedish Consortium for Fertility Preservation

Vi har etablerat ett nationellt nätverk för fertilitetsbevarande åtgärder, som idag är ledande i Sverige. Detta är ett kontinuerligt samarbete som möjliggör vidareutveckling och utvärdering av de nationella kliniska programmen. Ett kommande mål är att unga cancerdrabbade alltid ska få möjlighet att prata med en fertilitetsspecialist vid diagnos och möta kunnig stöttning både under och efter behandling.

Du som riskerar infertilitet 

Om du ska genomgå en behandling där det finns risk att din framtida fertilitet inte bevaras är du välkommen på remiss till någon av landets reproduktions-mottagningar för specialistkonsultation. 

I Sverige ingår fertilitetsbehandlingar och fertilitetsbevarande behandling i den landstings-finansierade vården om man uppfyller vissa grundkrav