Consortiets arbete

01

Fertilitetsbevarande arbete

Vårt arbete är kliniskt förankrat via de stora fertilitetscentra som våra universitetssjukhus driver. Genom att dela våra erfarenheter kan vi tillsammans förbättra vården och löpande utvärdera behov och nya möjligheter.

02

Vetenskap och forskning

Vi driver translationell forskning där fokus framförallt ligger på nationella epidemiologiska studier. Under 2021 inleds vår första prospektiva läkemedelsprövning för att utvärdera en ny behandlingsform för fertilitetsbevarande under cancerbehandling.

03

Vad är fertilitetsbevarande?

Vad är fertilitetsbevarande och varför behövs forskningen? Här hittar du mer information om varför ett relativt nytt forskningsfält är högaktuellt och vad vi vill göra för att förbättra vården.

04

Fertilitetet i fokus

Vi jobbar för att sprida den senaste kunskapen kring fertilitetsbevarande arbete både internt och externt genom kurser och utbildningsdagar för kliniker och studenter. Vi håller gärna öppna föreläsningar för allmänhet och media.

Kontakta oss gärna
Vi finns här!

Kontakta oss gärna om du har frågor kring vår forskning eller vårt fertilitetsbevarande arbete. Vi återkopplar så snart vi kan.

3 + 8 =