Swedish Consortium for

Fertility
Preservation

Vi är en nationell samarbetsgrupp för fertilitetsbevarande arbete i Sverige. Sen 2019 driver vi tillsammans högkvalitativ forskning på de stora universitetssjukhusen med fokus på att ge alla som önskar en möjlighet att bilda familj.

Vår forskning

Sidan är under konstruktion

Vi driver translationella forskningsprojekt med målet att förbättra och förenkla vården för de som drabbats av infertilitet. Vår forskning är klinisk förankrad och fokuserar på främst på effekten av fertilitetsbevarande åtgärder.

Kohortstudier

Genom vårt nationella samarbete har vi möjlighet till stora epidemiologiska studier på ett flertal sjukdomstillstånd som leder till infertilitet för de drabbade.

Fertilitet och cancer

Allt fler överlever sin cancer och därför blir det också allt viktigare att planera för en framtid efter sin sjukdom. 

Cytotoxisk behandling

Många cytostatikabehandlingar är celltoxiska och påverkar även äggreserven hos kvinnor med infertilitet eller för tidigt klimakterie som följd.

Kvinnor med bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Vi har tittat på hur fertilitetsbevarande åtgärder kan hjälpa canceröverlevare. 

Infertilitet och livskvalitet

Fertilitetsbehandlingar är ofta både psykiskt och fysiskt påfrestande. Men även oro för  eventuell infertilitet har en avsevärd påverkan på livskvaliteten. 

Behandling av infertilitet

Genom att framgångsrikt utforska nya möjligheter till behandling av infertilitet kan vi nu hjälpa betydligt fler än tidigare. 

Våra senaste publikationer

Reproductive outcome after breast cancer in women with and withour fertility preservation: A Swedish population-based nationwide cohort study.

Marklund A, Lundberg FE, Eloranta S, Hedayati E, Pettersson K & Rodriguez-Wallberg KA. JAMA Oncology 2020, Nov 19. https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/33211089/

Nationwide Prospective study of Oncological and Reproductive Outcome following Fertility-Sparing Surgery for Treatment of Early Stage Epithelial Ovarian Cancer in Young Women.

Johansen G, Dahm-Kähler P, Staf C, Flöter Rådestad A & Rodriguez-Wallberg KABMC Cancer 2020, Oct 19;20(1):1009. doi: 10.1186/s12885-020-07511-y. https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/33076846/

Reproductive and obstetric outcomes with the overall survival of fertile aged women treated with fertility-sparing surgery for ovarian borderline tumors in Sweden: A prospective Nationwide population-based study.

Johansen G, Dahm-Kähler P, Staf C, Flöter-Rådestad A & Rodriguez-Wallberg KA. Fertility and Sterility, 2020 Sep 22;S0015-0282(20)30696-8. https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/32977941/

A prospective study of women and girls undergoing fertility preservation due to oncologic and non-oncologic indications in Sweden – Trends in patients’ choices and benefit of the chosen methods after long-term follow-up.

Rodriguez-Wallberg KA, Marklund A, Lundberg F, Wikander I, Milenkovic M, Anastacio A, Sergouniotis F, Wånggren K, Ekengren J, Lind T & Borgström B. Acta Obstetricia Gynecologica Scandinavica, 2019 May;98(5):604-615. https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/30723910

The risk of breast and gynecological cancer in women with a diagnosis of infertility: a nationwide population-based study.

Lundberg FE, Iliadou AN, Rodriguez-Wallberg KA, Gemzell-Danielsson K, Johansson ALV. European Journal of Epidemiology 2019 May;34(5):499-507. https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/30623293

Efficacy and safety of controlled ovarian stimulation using GnRH antagonist protocols for emergency fertility preservation in young women with breast cancer - A prospective nationwide Swedish multicenter study.

Marklund A, Eloranta S, Wikander I, Laczna Kitlinski M, Lood M, Nedstrand E, Thurin-Kjellberg A, Zhang P, Bergh J & Rodriguez-Wallberg KA. Human Reproduction 2020, Apr 28;35(4):929-938. https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/32313940

Mortality from infancy to adolescence in singleton children conceived from assisted reproductive techniques versus naturally conceived singletons in Sweden.

Rodriguez-Wallberg KA, Lundberg FE, Ekberg S, Johansson ALV, Ludvigsson JF, Almqvist C, Cnattingius S and Iliadou AN. Fertility and Sterility 2020 Mar;113(3):524-532. https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/32081362

Fertility-Sparing Surgery for treatment of Non-Epithelial Ovarian Cancer: Oncological and Reproductive Outcomes in a Prospective Nationwide Population-Based Cohort Study.

Johansen G, Dahm-Kähler P, Staf C, Flöter Rådestad A & Rodriguez-Wallberg KA. Gynecological Oncology, 2019 Nov;155(2):287-293. https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/31493900

Cohort Profile: The Uppsala-Stockholm Assisted Reproductive Techniques (UppStART) study.

Anastasia N Iliadou, Anna Sara Öberg, Jessica Pege, Kenny A. Rodriguez-Wallberg, Jan I Olofsson, Jan Holte, Håkan Wramsby, Margaretha Wramsby, Sven Cnattingius, Carolyn E Cesta.  BMJ Open 2019 aug 28; 9(8):e028866. https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/31467051

Genom samarbete blir vi bättre

Sen 2019 har vi jobbat tillsammans för att bättre förstå den komplexa problematiken kring infertilitet och fertilitetsbevarande. 

Pågående Projekt

Deltagande kvinnor

Publikationer

ideer

Vilka är vi?

Swedish Consortium for Fertility Preservation representeras av framstående fertilitetsforskare och kliniker från alla stora Svenska universitetetssjukhus.

Att bli förälder är för många människor grundläggande för meningsfullheten med livet

/Statens medicinsk-etiska råd

Våra forskning stöds av

Nordic Cancer Union

www.ncu.nu

Barncancerfonden

www.barncancerfonden.se

Radiumhemmetsforskningsfonder

www.rahfo.se

Karolinska Institutet

www.ki.se

Vetenskapsrådet

www.vetenskapsradet.se

Cancerfonden

www.cancerfonden.se

Bröstcancerförbundet

www.brostcancerforbundet.se

Kontakta oss gärna
Vi finns här!

Kontakta oss gärna om du har frågor kring vår forskning eller vårt fertilitetsbevarande arbete. Vi återkopplar så snart vi kan.

14 + 1 =